pg电子试玩入口-pg电子游戏 >> 大道家园 >> 羲黄大学 >> 黄紫檀生命学系列讲堂 >> 文始真解大佩服
文始真解大佩服 第三卷 圣人尊极
作者:黄紫檀 2024-04-18 17:29:58

文始真解大佩服声明

黄紫檀老师的三门生命学课程:

3-pg电子试玩入口

原文:

关尹子曰:“所谓圣人之道者,胡然孑孑尔,胡然徹徹尔,胡然唐唐尔,胡然臧臧尔。惟其能偏偶万物,而无一物能偶之,故能贵万物。”

5.jpg

太易先生曰:

所谓的圣人之道德啊,为什么那么特立独行而又杰出孤单?为什么那么清净光明而又确实显明?为什么那么广大浩荡而又公然堂皇?为什么那么善良美好而又品格高尚?无他,只因为他能够站在万类真源,能有所侧重地给予万物分别对待,用易学符号绘制、创造万物之全息对偶,即使万物遭到毁灭,圣人也能够从万物原有的全息对偶里面提取信息,重新创生万物。圣人之爱护万物,万物莫出其右,无有一物可以和圣人作对比。是故,圣人能特立独行广大浩荡,因此他比万物之价值都贵重,也就不足为奇了。

孑孑,特立独行、无双无对之义;徹徹,清澈明朗、彻知万物之义;唐唐通“堂堂”,光明普照、庄严威武之义;臧臧,善良美好、众望交归之义。以上所言,皆是圣人呈现在人世间之形象。为何圣人具有如此之多的美德及与众不同的特质?只是因为万物皆有偏私,而圣人能顺应万物有偏私的气质之性而成全万物。如此之委曲圆融兼容万象的品质,是万物所不具备的,所有圣人可高于生生灭灭的万物,而证独立不改周行不殆之大道,万古常新,为万物之最尊贵者。

圣人是自身修炼抵达极高境界的人,一个真正的无我无私的人。衡量一个社会文明程度之重要标准,体现在对圣人的贵重程度之上。社会愈文明发展程度愈高,对圣人就愈尊重,对圣人之道就愈尊崇,圣人的社会地位就越高;反之社会愈低劣,对圣人就愈贬低,而优伶术士则大受社会追捧,圣人也只能隐世而不出。

道学非避世好隐,而是顺应大势,天下有道则显,无道则隐;圣人齐物,隐无减,显无增,本无隐显之分。及至社会发展的终极阶段,无圣无王,不管是愚、智、贤、不肖之徒,皆合于大道;天下大同,小国寡民,人人自治,则圣人之象亦破,此乃人族整体将要质变为神族之时,正是无圣无王、圣人大隐之时。


本文地址:http://www.dadaojiayuan.com/wszjdpf/61891.html.

上一篇:

下一篇:

相关文章
网站地图