pg电子试玩入口-pg电子游戏 >> 大道家园 >> 传统典籍 >> 道学核心之黄帝老子 >> 老子著作

《太上老君内丹经》-pg电子试玩入口

大道家园 2023-04-21 12:04:11

老君日:夫学长生久视、不死之道,先须理心、正行,然後习气。道则有三,上有还丹金液,中有神水华池,下有五金八石。卫亦有三,上有神仙抱一,中有 富国安民,下有强兵战胜。若得其一,万事毕矣!.神仙抱一者,玉炉垣赫,姥女端严,婴儿含娇,深根固蒂,五行匹配,八卦相连,此之谓上也。富国安民者,龙 盘金鼎,虎绕丹田,黑白真金,铅汞至宝,水火既济,日月腾辉,一片火轮,九年丹鼇,此之谓中也。强兵战胜者,一殿恢张,三峰苍翠,表夫妻之心意,放龙虎以 往来,两赓玄关一泥丸道,此之谓下也。

老君曰:夫炼大丹者,精勤功行,清静身心。僻静深山幽玄石洞,绝於鹦犬,断却是非,不睹外物,不听外声,一心内守,无劳外求。大凡修道,必先修心。修心者,令心不动。心不动者,内景不出,外景不入,内外安静,神定黑和,元黑自降,此乃真仙之道也。

老君日:圣人以身为国,以心为君。心正则万法皆从,心乱则万法皆废。复以精气为民,民安则国霸,民散则国废。

老君曰:修生之法,保身之道,因气安精,因精养神,神不离身,身乃长健。凡修大道,利於生灵之性,发人智见,使人达道,得天冲虚之气也。

老君曰:心有所爱,不用深爱。心有所憎,不用深憎。如觉偏颇,即随改正。处富者勿谓长富,居贫者勿谓长贫。贫富之中,常当奉道。道不在烦,心不可乱。勿思衣食,勿思嗜欲,勿思名利,勿思荣辱,抱一守中,自然之道也。

老君日:夫炼大丹者,固守炉鼇,返老还童,功成行满,气化为血,血化为精,精化为髓。一年益气,二年益精,三年益脉,四年益肉,五年益髓,六年益筋,七年 益发,八年益骨,九年益变形神,身中有三万六千精光神,居身不散。身化为仙,足下云生,顶中鹤舞,号曰长生。修功不息,关节相连,五脏坚固,内黑不出,外 黑不入,寒暑不侵,兵刃不伤,升腾变化,寿齐天地,玉女侍卫,玉童相随,上佐玉皇,下度黎庶,号日真人。

老君日:玄中有玄是我命,命中有命是我形,形中有形是我精,精中有精是我气,气中有气是我神,神中有神是我自然之道也。

老君日:长生之体,久视之门,洗心易行,乃成正真。然除想化物,要挣六根,邪魔远离,众病无因,通幽显圣,无不成真。须明恍惚,辅弼帝君。太上日:自己三清,何劳上望?自己老君,何劳外觅?知之修炼,谓之圣人矣。

本文地址:http://www.dadaojiayuan.com/ddjy_44/250.html.

声明: 我们致力于保护作者pg电子游戏的版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有pg电子游戏的版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本站部分文字与图片资源来自于网络,转载是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们(管理员邮箱:602607956@qq.com),情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

上一篇:

下一篇:

相关文章
网站地图